De AVG en privacy: hoe Connected.Football uw gegevens beschermt

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) volledig van kracht. Deze wet stelt de burger centraal en beschermt zijn of haar persoonsgegevens. Deze mogen niet zonder toestemming verwerkt of gedeeld worden. Ook Connected.Football verwerkt persoonsgegevens.

De verwerkersovereenkomst

Personen krijgen met de AVG meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens door bijvoorbeeld een onderneming. Hierbij moet u onder andere denken aan persoonsgegevens zoals uw naam en/of uw emailadres. Een belangrijk punt hierbij is de ‘Verwerkersovereenkomst’. Besteedt u het verwerken van persoonsgegevens, zoals het beheren van de gebruikers binnen uw vereniging of club, uit aan Connected.Football? Dan maken we hier samen afspraken over en leggen we deze vast. Zodat uw gegevens goed beschermd blijven en alleen verwerkt worden zoals de wet dat voorschrijft.

Wat is uw rol en die van Connected.Football?

U stelt het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vast, dus bent u de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ (ook wel ‘Verantwoordelijke’). U bepaalt in dit geval waarom er persoonsgegevens worden verzameld en wat daarmee mag gebeuren. Als Connected.Football vervolgens de persoonsgegevens voor u verwerkt, is Connected.Football de ‘Verwerker’.

U ‘Verwerkingsverantwoordelijke’, Connected.Football ‘Verwerker’?

Bent u de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ en is Connected.Football de ‘verwerker’? Dan zullen wij u bij het sluiten van een overeenkomst een verwerkersovereenkomst aanbieden. In deze overeenkomst staat onder andere welke gegevens Connected.Football voor u gaat verwerken en onder welke voorwaarden.

Verwerkersovereenkomsten met leveranciers

Connected.Football sluit eveneens met al haar leveranciers (zoals van softwarepakketten) verwerkersovereenkomsten. We maken met hen afspraken om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens de beveiliging krijgen die nodig is.

Contact

Neem contact met ons op

Not readable? Change text. captcha txt