Privacyverklaring

Voor het laatst bijgewerkt op: 25-01-2018

Verwerken van persoonsgegevens

Dit is de privacyverklaring van Connected.Football, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62860038 (“Connected.Football”), inzake de Connected.Football app (“App”). Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Connected.Football door middel van de App (te downloaden via Android in de Play Store en IOS in de App Store.

Connected.Football biedt via de Connected.Football app digitale diensten aan om voetbalactiviteiten te ondersteunen. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij gaan zorgvuldig om jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Connected.Football.

Gebruik van onze diensten

Wanneer jij je wilt registreren in de App, vragen we je om op basis van een door jou gekozen emailadres een account aan te maken. Hiermee kunnen we bepalen wie toegang wil hebben tot onze app en welke informatie we kunnen tonen. De combinatie van het emailadres en wachtwoord wordt opgeslagen in de authenticatie module van Google Firebase service. Er worden verder geen gegevens opgeslagen in deze service. Je kunt het emailadres voor je account niet wijzigen.

We kunnen je emailadres ook gebruiken om je te informeren over diensten van Connected.Football. Je kunt het ontvangen van onze emails zelf stopzetten via de link in de betreffende mailing.

Je persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Connected.Football. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden zonder je toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Connected.Football.

Je hebt hebt altijd de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. Dit kun je doen via de app. Indien je op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kun je je afmelden via de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn

Connected.Football bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Connected.Football. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact

Neem contact met ons op

Not readable? Change text. captcha txt