Gebruikersvoorwaarden

Voor het laatst bijgewerkt op: 25-01-2018

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de Connected.Football app (“App”) als alle gegevens, informatie en diensten, die via de App worden aangeboden (“Diensten”). Via deze App kunnen gebruikers hun voetbalactiviteiten plannen, beheren en delen. De App en de Diensten worden u aangeboden door de Connected.Football, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 62860038, gevestigd aan de Horatiuslaan 25 5926SJ, Venlo (“Connected.Football”).

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Door het gebruik van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), aanvaardt de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring
  en het cookiebeleid van Connected.Football. Onder Gebruiker wordt in deze Gebruiksvoorwaarden verstaan de natuurlijke en/of rechtspersoon, die van de App gebruikmaakt;
 2. Deze Gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring en het cookiebeleid van Connected.Football zijn (tevens) te raadplegen, downloaden en printen op connected.football/app/privacy
 3. Indien de App gebruikmaakt van diensten van derden, zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing. Connected.Football is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookiebeleid van derden;

Artikel 2: Gebruik

 1. De Gebruiker kan de App gratis downloaden via Google Android Market en iTunes AppStore.
 2. Nadat de Gebruiker de App heeft gedownload, kan de Gebruiker zich registreren via de App. Op de verwerking van persoonsgegevens via de App is de privacyverklaring en het cookiebeleid van Connected.Football van toepassing;
 3. Indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, dient hij voor het gebruik van de App de toestemming van zijn ouder(s) of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) te hebben. Door
  deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert de Gebruiker dat hij 16 jaar of ouder is of toestemming heeft van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s);
 4. Om van de App gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding;

Artikel 3: Gebruiksrecht

 1. Door het downloaden van de App verkrijgt de Gebruiker een niet-exclusief, niet overdraagbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om de App voor niet-commercieel gebruik te gebruiken op een smartphone of ander draagbaar apparaat, Android vanaf versie 4.0 en iOS vanaf 9.0;
 2. Connected.Football biedt technische ondersteuning maar niet garanderen dat de App op het toestel op ieder moment onder alle omstandigheden (foutloos) functioneert;
 3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de App:
  • op welke wijze dan ook te distribueren en/of aan een derde beschikbaar te stellen;
  • aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van deze app gebruik zouden kunnen maken;
  • te deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering;
 4. Het is de Gebruiker niet toegestaan de App op een oneigenlijke wijze te gebruiken of op een wijze die nadelig kan zijn voor Connected.Football, het Connected.Football merk of Diensten;

Artikel 4: Beëindiging gebruiksrecht

 1. Het gebruiksrecht geldt voor onbepaalde duur, maar de Gebruiker kan het gebruik van de App op ieder gewenst moment beëindigen, door de App van zijn/haar mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren;
 2. Connected.Football heeft het recht het gebruiksrecht schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder tot enige vergoeding;
Contact

Neem contact met ons op

Not readable? Change text. captcha txt